Ventilatie en kanaal reiniging

Ventilatie en kanaal reiniging

Goede werking van het ventilatiesysteem is een vereiste voor een gezond binnenklimaat. Regelmatig onderhoud van de mv-box of wtw voorkomt schimmel en bacterie vorming in het systeem. Ook voorkomt regelmatig onderhoud dat de capaciteit van het toestel afneemt door ophoping van stof.

Gezond binnenklimaat

 

Voor een gezond binnenklimaat is schone en frisse lucht een vereiste. Kanaalreiniging draagt bij om een gezond binnenklimaat te verkrijgen en te behouden. Bij kanaalreiniging worden de ventilatiekanalen van het luchtbehandelingssysteem gereinigd. Door deze kanalen wordt constant de verse lucht toegevoerd en vervuilde lucht afgevoerd.

Het is belangrijk dat de kanalen op tijd gereinigd worden omdat ze als het ware de luchtwegen van een gebouw vormen. Om te voorkomen dat vervuilde lucht wordt ingeblazen in de ruimtes, is het van groot belang dat de toevoer- en afvoerkanalen schoon zijn.

Resultaat kanaalreiniging

 

Het resultaat van een kanaalreiniging is duidelijk merkbaar, en heeft de volgende voordelen:

  • Aanzienlijk schonere lucht;
  • Kan leiden tot minder gezondheidsklachten;
  • Een verbeterd rendement van het luchtbehandelingssysteem;
  • Verbeterd rendement van verwarming;
  • Een verbeterde brandveiligheid.

 

Op onderstaande foto’s is het resultaat te zien van een kanaalreiniging. Op de eerste foto is een kanaal te zien dat vervuild is. Dit kanaal is een uitstekende broedplaats voor bacteriën en ziektekiemen, met name door de gunstige temperatuur en luchtvochtigheid. Op de andere foto is een gereinigd kanaal te zien, waarbij duidelijk constateerbaar is dat alle verontreiniging is verwijderd.

De opdrachtgever kan ter plaatse of via beeldmateriaal de toestand van de kanalen voor en na reiniging zien.

Kannaal vies

Kannaal schoon

Luchtklachten

 

Periodiek kanaalreiniging laten verrichten is noodzakelijk om een goede luchtkwaliteit te behouden en is daarmee essentieel voor de gezondheid. Wanneer er sprake is van gebrekkig onderhoud stijgt het risico op slechte luchtkwaliteit in het pand aanzienlijk. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op gezondheidsklachten en stijging van ziekteverzuim bij gebruikers van het pand. Dit komt doordat vervuilde ventilatiesystemen of kanalen een ideale voedingsbodem zijn voor het ontstaan van bacteriën en schimmels. De volgende klachten worden vaak herkend:

  • Hoofdpijn
  • Vermoeidheid en concentratiestoornissen
  • Geïrriteerde luchtwegen/ogen
  • Last bij het dragen van contactlenzen
  • Keelpijn (slijmvliesirritaties)

Om deze klachten te voorkomen is een regelmatig onderhoud belangrijk. Dit waarborgt een optimale werking van het luchtbehandelingssysteem.

Kanaal vierkant voor en na reiniging

Hoe ontstaat een vervuild ventilatiekanaal?

 

De belangrijkste oorzaak dat een ventilatiekanaal vervuild raakt, is het stof in de lucht. Lucht bevat stof en vocht wat aan de rand van turbulentiegebieden gaat nestelen. In de kanalen hoopt zich het vuil gemakkelijk op achter scherpe randen, schroeven en na de bochten. De hoeveelheid stof is afhankelijk van het gebouw en de gebruikers. Wanneer overal tapijt ligt en er huisdieren zijn brengt dit in de regel meer stof met zich mee.

Wanneer er op een gegeven moment veel stof in het ventilatiekanaal zit kan het rendement hard achteruit lopen. De installatie wordt een ideale leefomgeving voor bacteriën, schimmels en gisten. Door deze micro-organismen ontstaan veel klachten zoals allergische reacties en ademhalingsproblemen.

Wijze van reinigen

 

De kanaalreiniging wordt verricht door middel van geavanceerde borstelmachines en/of speciaal ontwikkelde poeder reiniging met perslucht. Dit wordt vooral bij erg vette kanalen toegepast. Bij vooropname wordt vastgesteld welk type reiniging kan worden toegepast. Tijdens de werkzaamheden wordt de installatie buiten werking gesteld. Indien nodig zullen er.

De kanalen worden per sectie gereinigd, deze secties worden door middel van regelkleppen en/of blaasbalgen ingedeeld. Ook worden de aanwezige roosters in de te reinigen sectie afgedicht, zodat er tijdens de reiniging geen losgekomen vuil in ruimtes/werkplekken terecht kan komen.

Door middel van stofafzuiging wordt er onderdruk gecreëerd en wordt er tijdens het reinigen losgekomen vuil afgezogen.
De afzuigventilator wordt voorzien van een filter zodat er tijdens de afzuiging geen (gevaarlijke)stoffen vrij kunnen komen.

Na afronding worden alle gemaakte aanpassingen ten behoeve van de reiniging aan de installatie terug gebracht in de originele staat en het systeem wordt ingeschakeld en gecontroleerd op juiste werking. De ruimtes waar werkzaamheden hebben plaatsgevonden worden schoon achter gelaten.

Kanaal met borstel

Hoe vaak moet een ventilatiekanaal worden gereinigd?

 

Hoe vaak een kanaalreiniging moet plaatsvinden hangt zowel van de lucht af als van het luchtbehandelingssysteem. De belangrijkste punten zijn hoe de luchtbehandelingskast wordt bijgehouden, als er filters aanwezig zijn hoe vaak de filters worden verwisseld en welke type filters er zijn toegepast. Bij een service abonnement op een mechanische ventilatie box of WTW unit inclusief kanaalreiniging reinigen wij de kanalen om de 5 jaar.