Duurzaam wonen

Duurzame producten

Wij vinden het belangrijk dat de producten die we gebruiken ook echt duurzaam zijn. Dat is niet vanzelfsprekend het geval. Er zijn veel vervuilende en oneerlijk gemaakte materialen op de markt. Wij doen daarom zorgvuldig onderzoek naar de herkomst en fabricage methode van de producten die we aanbieden. Dat betekent dat we bij het selecteren van onze zonnepanelen, zonnecollectoren, boilers en warmtepompen rekening houden met:

Milieubelasting van het gebruikte materiaal
Productiemethode
Hoe de bedrijven ter plaatse omgaan met hun omgeving
Arbeidsomstandigheden